Hakkımızda

Gentest Enstitüsü

Gentest Toplum Sağlığı Genombilim ve Kişiye Özel Tıp Enstitüsü, çağımızın gerekleri doğrultusunda oluşturulmuş işlevsel bir yapıdır. Dr. Serdar Savaş, Dr. Tomris Cesuroğlu ve Prof. Dr. Nezih Hekim’in bilimsel liderlik ve koordinasyonunda, kendi alanlarında uzmanlaşmış araştırmacı, moleküler genetik uzmanı, klinisyen, diyetisyen, psikolog, egzersiz uzmanı gibi bilim insanlarının oluşturduğu bir network olan Gentest Enstitüsü toplum sağlığı genombilim, kişiye özel tıp yaklaşımlarını Dr. Serdar Savaş tarafından geliştirilmiş olan 7K Tıbbı felsefesi doğrultusunda ortaya koymaktadır.

Stratejik Çerçeve

Misyonumuz

Genetik ve yaşamla ilgili bilim ve teknolojilerin vardığı son noktayı ulaşılabilir ürün ve hizmetlere dönüştürerek; bireylerin yaşam sürelerini, sağlık düzeylerini, yaşam kalitelerini ve performanslarını yükseltmeye katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, Toplum Sağlığı Genombilim alanında 2009 yılında ulaştığımız “Avrupa’daki En İyi Uygulama” (Best Practice in Europe) konumumuzu daha da geliştirerek, Dünya’nın en iyisi olduğumuzu ispatlamak, bir gün ülkemizde aile hekimlerinin kendilerine bağlı nüfusun sağlık yönetimlerini Gentest’leriyle yapmalarını sağlayarak bu uygulamayı tüm dünyaya yayan lider olmaktır.

İlkelerimiz

 • İnsan onurunu, kişilik bütünlüğünü, sağlığını korumak, hiçbir neden ve gerekçeyle insana zarar vermemek
 • Bilimin onadığı gerçekler dışında hiçbir iddiada bulunmamak, bulunduğumuz her iddianın arkasını kanıtlanabilir bilimsel bilgi ile desteklemek
 • Bilimsel gelişmeleri, yaratabileceği ekonomik avantaj ne olursa olsun, insanların ve toplumların yararına olmayacak şekilde kullanmamak
 • Ulaştığımız nokta ne kadar başarılı olursa olsun mükemmelin hep uzakta olduğuna inanarak sürekli gelişimin gereklerini yerine getirmektir.

Her biri kendi başına saygıyı hak eden takım arkadaşlarımızın yapıcı ve olumlu bir iş ortamında, her gün bir önceki günden daha donanımlı olmalarını, hakkaniyet çerçevesinde değerlendirmelerini sağlayacağız.

Dr. Serdar Savaş

 • Genetik bilgiyi kişiye özel koruyucu tıp alanına Dünya’da ilk uygulayan ve bu alanın uluslararası liderliğini yapan hekim ve bilim insanlarından olan Dr. Serdar Savaş, 1960 yılında başkent Ankara’da dünyaya gelmiş, lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde yapmıştır. Ardından, İstanbul Üniversitesi’nde tıp ve hukuk, London School of Economics’de sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene’de epidemiyoloji ve istatistik eğitimlerini almıştır.
 • Doktor Bayram Serdar Savaş, 1983-1993 yılları arasında Türkiye’de Sağlık Ocağı Doktorluğu, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Müşavirliği, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde yer aldı.
 • 1993-2000 yılları arasında ise yurtdışında, Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Bölge Ofisinde Sağlık Politikaları ve Sistemleri Program Yöneticiliği, Avrupa Program Direktörlüğü ve Avrupa Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.
 • 2000‘li yıllarda Türkiyede Birleşik Sağlık Sistemleri’ni, İleri Tıp Teknolojileri’ni ve GENAR Enstitüsü’nü kuran Dr. Savaş, Avrupa Toplum Sağlığı Genombilim Networkü’nün Yürütme Kurulu Üyesi ve Politika Geliştirme Koordinatörlüğünü yapmaktadır.
 • 2004 yılında Nutrigenetik Ulusal Danışma Kurulu’nu kuran Dr. Serdar Savaş, 2005 yılında Avrupa’nın ilk Uluslararası Nutrigenetik Sempozyumu’nu İstanbul’da düzenlemiş ve Dünya’nın ilk Nutrigenetik Derneği kurmuştur.
 • Dr. Savaş, GENAR’daki seçkin ar-ge ekibi ile geliştirdiği ‘Gentest Modeli’ni International Journal of Personalized Medicine’de yayınladıktan sonra 2007 yılında, Atina’da uluslararası bilim camiasına sunmuştur. Dünyanın prestijli bilimsel toplantılarından biri olan Avrupa Halk Sağlığı Konferansı’nın Başkanlık Konseyi, Dr. Savaş’ı 2008 yılındaki Lizbon konferansına davet etmiş ve kendisinden Gentest Modeli’ni 3,000 bilim insanına sunmasını ve ayrıca Gentest konusunda bir çalıştay düzenlemesini istemişlerdir.
 • Gentest, 2009 yılında Avrupa Birliği’nin ‘European Network of Puplic Health Genomics’ programı tarafından “Avrupa’daki En İyi Uygulama” (Best Practice in Europe) seçilmiştir. Dr. Serdar Savaş bu programın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş, ayrıca Avrupa Toplum Sağlığı Genombilim Programı’nın Politika Geliştirme Koordinatörlüğü, OECD Genetik Belirteçler Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.
 • Dr. Serdar Savaş uluslararası lider bilimsel dergilerden ‘International Public Health Genomics’ ve ‘Applied and Translational Genomics’in editörler kuruluna davet edilmiş ve bu görevleri yürütmüştür.
 • Gentest Modeli’nin uluslararası alanda tanınmasının ardından Maastricht Üniversitesi’nden bilim insanları Dr. Serdar Savaş’la iş birliği geliştirmek üzere görüşmelere başlamış ve Dr. Savaş’tan, kurdukları European Center for Public Health Genomics’in Co-Director’ü olmasını istemişlerdir.
 • Gentest, 2014 yılında ‘Dutch Innovation Attacher Network’ tarafından Türkiye’den seçilen tek inovasyon olarak Avrupa’da geniş bir bilim insanı camiasına sunulmuştur.
 • Dr. Serdar Savaş İngiltere, Almanya, Avusturya, İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Letonya, Yunanistan, Danimarka, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri’nde davet edildiği bilimsel konferans ve toplantılarda ‘Gentest Modeli’ni dünyanın önde gelen bilim insanlarına sunmuş ve bu konunun dünyada yaygınlaşması için özel bir emek harcamış ve harcamaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bilim Komitesi’ne davet edilen Dr. Serdar Savaş’ın hazırladığı strateji ‘Health 2020 European Health Policy’ dokümanında yer almasının yanı sıra, Dr. Serdar Savaş, ulusal ve uluslararası alanda aldığı birçok ödüle ve devlet nişanlarına layık görülmüş ve eserleri çeşitli dillerde yayınlanmıştır.