Kitap Yayınları

 • Towards Personalised Medicine. Advances in Predictive, Preventive and Personalised Medicine.
  Kişiselleştirilmiş Tıbba Doğru. Öngörücü, Önleyici ve Kişiselleştirilmiş Tıptaki Gelişmeler
  Springer International Publishing; 2015. p. 7-41.
  (Grech G, Scerri C, Scerri J, Cesuroglu T.)
 • Integration of a Personalized Health Care Model into Health Systems and Policies in Europe
  Kişiselleştirilmiş Sağlık Bakım Modelinin Avrupa’daki Sağlık Sistemleri ve Politikalarına Entegrasyonu
  (Cesuroglu T.)
 • Learning from the World: New Ideas to Redevelop America
  Dünyadan Öğrenme: Amerika’yı Yeniden Geliştirmek İçin Yeni Fikirler
  Dr. Savaş BS, Palgrave Macmillan; 2013. p. 167-84.
 • Management of Reproductive Health Services for Health Managers
  Sağlık Yöneticileri için Üreme Sağlığı Hizmetleri Yönetimi
  (Dr. Savas BS, Cesuroglu T.)
 • Continuous Quality Improvement in Reproductive Health
  Üreme Sağlığında Sürekli Kalite Gelişimi
  (Dr. Savaş BS, Cesuroglu T.)
 • Continuous Quality Improvement Cycle Implications and Tools for Reproductive Health
  Üreme Sağlığı Hizmetleri için Sürekli Kalite Gelişimi Uygulamaları ve Araçları
  (Dr. Savas BS, Cesuroglu T.)